Plaats een foto van jullie in actie

Context

Journeys maken en uitvoeren

Hier komt een stukje tekst van 2 of 3 alinea's waarin kort samenvat wat je bij de klant hebt gedaan. Noem een leuk mooie oefening een voorbeeld of een oefening die je samen doorlopen hebt.

Vervolgens gaan we aan de slag met het ontwikkelen van vaardigheden die je nodig hebt om je doelen te behalen.

Vervolgens gaan we aan de slag met het ontwikkelen van vaardigheden die je nodig hebt om je doelen te behalen.

Het probleem

Een groep ondernemers een flexibele werkinstelling in te nemen

Het vergroten van zelfinzicht en authenticiteit vormen de basis van iedere journey. Hierdoor krijg je focus en maak je betere keuzes.

Je ontwikkelt basic work & life skills die ieder mens nodig heeft om een gelukkig leven te leiden in de 21e eeuw.

Iedere journey zijn eigen specifieke skill-focus, aansluitend bij de levensfase & leerbehoefte van de deelnemers.

De aanpak

Persoonlijke en groepstraining

Wij werken vanuit de overtuiging dat je samen meer leert dan alleen. Jouw journey ga je dan ook aan in een groep.

Iedereen heeft zijn eigen doelen, maar jullie gaan samen van start en komen samen over de finish.

Jullie leren van elkaar, over elkaar en houden elkaar scherp.

Conclusie

Zelfstandig nieuwe uitdagingen aankunnen

Je wordt in jouw ontwikkeling begeleid door onze psychologen, coaches en trainers.

We helpen je overzicht creëren, wijzen je de goede kant op, en houden je aan de afspraken die je met jezelf maakt.

We develop learnings journey's

So you can develp yourself!